Nguồn nhà đất giá rẻ
Danh mục

Hotline hỗ trợ

  • Hotline 1

    0932.88.29.68

  • Hotline 2

    0932.67.16.76

Nguồn nhà đất giá rẻ

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024

Ngày đăng: 09/07/2024    

Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2024) quy định rõ 4 điều kiện đủ để thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.

 

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 89 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ tháng 8/2024) quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:a) Quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành mà người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã vận động, thuyết phục;

 

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản. Như vậy, từ tháng 8/2024, để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.Theo: Báo Xây Dựng

https://baoxaydung.com.vn/trinh-tu-thu-tuc-cuong-che-thuc-hien-quyet-dinh-thu-hoi-dat-theo-luat-dat-dai-2024-378896.html